Shop2market Order Tag

Witamy serdecznie! Zaloguj się lub Załóż konto

XXLgastro[email protected]
XXLgastro (22) 247 85 85pon. - pt. 08:00 – 17:00
Nie znaleziono żadnych produktów...
Dostawa od
24 godzin
XXL
Asortyment
Wygodne
zakupy online
100%
Najniższa cena
XXL
Gwarancja
Bezpłatne
Doradztwo
Bezpieczna
płatność

Rejestracja działalności

Rejestracja działalności

Rejestracja działalności


Rejestracja firmy – jednoosobowa działalność gospodarcza


Po stworzeniu biznesplanu i wynajęciu lokalu kolejnym krokiem jest rejestracja działalności.


Aby założyć firmę musisz wypełnić druczek CEIDG-1 (pobierz tutaj). Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy lub przez Internet na rządowej stronie. Druga opcja również wiążę się z wizytą w Urzędzie Gminy, ponieważ wniosek trzeba podpisać.


Teoretycznie możesz podpisać wniosek zdalnie, ale musisz posiadać jedną z dwóch opcji poświadczenia tożsamości:

• podpis elektroniczny

• profil zaufany


Możesz też wydrukować wniosek i wysłać do Urzędu Gminy pocztą. W tym wypadku urzędnicy wymagają od Ciebie podpisu potwierdzonego notarialnie. Czyli przed wstąpieniem na pocztę musisz udać się do notariusza i zapłacić ok. 30zł za potwierdzenie, że to faktycznie Ty się podpisujesz.


Najlepiej jest wypełnić wniosek CEIDG-1 przez stronę internetową, a następnie w ciągu 7 dni udać się do Urzędu Gminy. Na miejscu urzędnik wydrukuje Twój wniosek i podłoży do podpisania. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Dawniej musiałeś osobno udać się do tych instytucji, teraz załatwisz wszystko za jednym razem…przynajmniej w teorii.


Co do samego wniosku:


Nazwa Twojej firmy

Musi zawierać Twoje imię i nazwisko, czyli np. „Pyszne Zupy Jan Kowalski”.

Co ważne, nazwa Twojego lokalu może być inna niż nazwa firmy – czyli w praktyce Twoja restauracja może nazywać się „U Jana”, podczas gdy w nazwie firmy widnieje powyższe „Pyszne Zupy Jan Kowalski”.


Liczba osób pracujących i liczba osób zatrudnionych.

W polu liczba osób zatrudnionych wpisujesz tylko osoby, które planujesz zatrudnić na umowę o pracę. Pracujących na umowach cywilno-prawnych wpisuje się w polu “liczba osób pracujących”. Jeśli będziesz prowadził restaurację sam, to w polu Liczba osób pracujących wpisujesz “1”, a w polu Liczba osób zatrudnionych “0”.


Uwaga, liczba osób zatrudnionych nie może być większa od liczby osób pracujących – po prostu nie jest to możliwe.


Rodzaje działalności gospodarczej

Najczęstsze wątpliwości i pytania budzi to, które kody wpisać. W polu "Przeważająca działalność" wpisz tę, która będzie dominowała. W pozostałych polach zawsze lepiej wpisać więcej, niż mniej. Teoretycznie możesz wpisać nawet wszystkie kody PKD – nie oznacza to, że musisz wykonywać te działalności. Ale możesz!


Kody PKD w branży gastronomicznej:


PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

PKD 47.11.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

PKD 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w     wyspecjalizowanych sklepach

PKD 55.10.Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Nazwa skrócona firmy

To pole obowiązkowe. Jeśli nie masz pomysłu to wpisz swoje imię i nazwisko. W przeciwieństwie do pełnej nazwy firmy nie musi ona zawierać imienia i nazwiska – czyli nasz Jan Kowalski ma możliwość wpisać: „Pyszne Zupy”, albo „Jan Kowalski”. Lub inną nazwę, np. „Zupa” jeżeli ma życzenie.


Data rozpoczęcia działalności

Nie może być wcześniejsza, niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Nie opłaca Ci się również rozpoczynać działalności pod koniec miesiąca – lepiej zaczekać do “pierwszego”. Ma to związek z tym, że składkę zdrowotną do ZUS za dany miesiąc płacisz jednakową bez względu na to, ile dni w miesiącu działasz. Nasz Janek składał wniosek 28 marca, a rozpoczęcie działalności określił na 1 kwietnia. Jeśli rozpocząłby działalność jeszcze w marcu, to za te kilka dni zapłaciłby taką samą składkę zdrowotną, jak za cały miesiąc.


Dane do kontaktu

W rubryce 09 nie są obowiązkowe. Jeśli jednak zdecydujesz się na ich podanie, to pamiętaj że może to spowodować zasypaniem Twojego e-maila reklamami i spamem, ponieważ są to dane ogólnodostępne.


Wniosek CEIDG-1 najlepiej wypełnić przez internet, ponieważ jeżeli wpiszemy cos źle to pojawia nam się znak !, natomiast jeżeli czegoś nie wiesz, możesz zawsze skorzystać z pomocy klikając na znak ? znajdujący się przy danej rubryce.


Urząd Skarbowy


Niestety wniosek CEIDG nie załatwia kwestii VAT-u ani kasy fiskalnej. Jeśli chcesz (lub musisz) być płatnikiem podatku VAT, to powinieneś udać się do Urzędu Skarbowego aby wypełnić formularz zgłoszeniowy VAT-R.


Dwie ważne uwagi:


1. Od 2016 roku urzędem właściwym dla celów rozliczania się z VAT jest w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej urząd właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania – czyli ten sam, w którym składasz roczny PIT.

2. Od 2015 roku po przedłożeniu formularza, nie musisz brać z Urzędu Skarbowego płatnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracji jako płatnik VAT, które kosztuje 170 złotych.


Nie trzeba być płatnikiem VAT, jeśli wartość sprzedaży firmy nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. W Twoim przypadku – przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą w danym roku, limit ten uwzględnia się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Szczegółowe zasady odstępstw i wyjątków określa ustawa o VAT.


ZUS


CEIDG służy do rejestracji właściciela firmy jako płatnika składek ZUS, a nie do rejestracji jako ubezpieczonego, dlatego musisz złożyć dodatkową wizytę w ZUS-ie.


W ZUS-ie musisz złożyć jeden lub dwa formularze:


• formularz ZUS ZUA – jeżeli będziesz opłacał zarówno składki ZUS, jak i zdrowotne

• formularz ZUS ZZA – jeżeli będziesz opłacać tylko składki zdrowotne (gdy na przykład pracujesz na etacie i składki społeczne opłaca za Ciebie pracodawca).


Do ZUS musisz się udać do 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej (biorąc pod uwagę dni pracujące, jak i niepracujące)


Czy muszę mieć konto firmowe w banku?


Nie masz obowiązku posiadania konta firmowego – możesz używać prywatnego. Plusem konta firmowego jest to, ze jest tańsze. A czy prowadząc firmę w ogóle trzeba mieć konto w banku? Tak, jeśli zamierzasz wykonywać transakcje z innymi przedsiębiorcami i kwota transakcji wynosi powyżej 15.000 euro. Zatem jeśli planujesz dokonywać zakupów jako firma na taką lub wyższą kwotę, to konto w banku jest obowiązkowe!


Zakup i zgłoszenie kasy fiskalnej


Każdy kto prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, musi (poza pewnymi wyjątkami) założyć kasę fiskalną. Należy ją zgłosić w Urzędzie Skarbowym a przy wszelkich formalnościach pomoże Ci w tym firma u której zakupisz kasę.


Zwolnienia z kasy fiskalnej


Jeżeli Twój roczny obrót nie przekracza 20 000 złotych rocznie, nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W praktyce, próg ten jest tak niski, że praktycznie wszyscy muszą ją posiadać. Po przekroczeniu podanej kwoty, masz 2 miesiące na zamontowanie kasy. Jeżeli rozpoczynasz działalność na przykład w czerwcu to próg wyniesie 10000 złotych – bo jest to proporcjonalna kwota przy pozostałym pół roku działalności.


Pieczątka


Polskie przepisy nie wymagają posiadania pieczątki, nie mniej jednak wymaga tego wiele firm – Twoich potencjalnych współpracowników, np. dostawców, firm zajmujących się naprawą sprzętu.


Warto, aby na pieczątce znalazły się podstawowe dane firmy:

• pełna nazwa,

• adres siedziby,

• nr telefonu,

• e-mail,

• numer NIP,

• numer REGON.


Na pieczątce możesz zawrzeć również nr konta bankowego i logo firmy. Pieczątka nie musi być czarno-biała, nie mniej im więcej kolorów i treści tym droższe wykonanie.


Ile kosztuje założenie firmy?


Teoretycznie założenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest darmowe.


Teoretycznie, bo w praktyce…


• rejestracja firmy w CEIDG – darmowa

• zgłoszenie płatnika VAT w Urzędzie Skarbowym (jeśli wymagane) – 0 zł / 170 zł

• zakup kasy fiskalnej (jeśli wymagana) – od 1200 złotych w górę (minus możliwy zwrot 700zł)

• fiskalizacja kasy fiskalnej – średnio 100 złotych

• zgłoszenie kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym – darmowe

• zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS – darmowe

• wyrobienie pieczątki – od 20 zł w górę

• założenie konta w banku – od 0 zł do 25 zł

• pozyskanie koncesji, licencji, pozwoleń – np. koncesji na alkohol w 2017 roku – od 525 zł do 2100 zł.


Dopuszczalne formy prowadzenia lokalu gastronomicznego


Lokal gastronomiczny można prowadzić w formie:

• jednoosobowej działalności,

• spółki osobowej (zb wyłączeniem spółki partnerskiej),

• spółki kapitałowej,

• spółdzielni.


Formy opodatkowania lokalu gastronomicznego


Opodatkowanie na zasadach ogólnych


Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania dochodów.

Przy dochodzie niższym niż 85 528zł właściciel lokalu gastronomicznego będzie miał obowiązek opłacać podatek w wysokości 18% dochodu, w przypadku gdy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie już 32%. Jakie zalety ma opodatkowanie na zasadach ogólnych? Restaurator będzie mógł przede wszystkim korzystać z ulg podatkowych. Po zdecydowaniu się na ten rodzaj rozliczania działalności, przyszły właściciel lokalu gastronomicznego będzie zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Opodatkowanie podatkiem liniowym


Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorca decyduje się na zastosowanie jednolitej stawki podatkowej - 19%. Wybór podatku liniowego wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności.


Minusem opodatkowania w tej formie jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.


Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwy, gdy roczny dochód działalności z zakresu świadczenia usług gastronomicznych nie przekracza 150 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też przedsiębiorcy nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów firmowych, poza składkami ZUS.


Stawki ryczałtu dla usług gastronomicznych wynoszą:


• 8,5% w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy¬żej 1,5 proc. alkoholu


• 3% objęte są wszystkie przychody z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,


Opodatkowanie kartą podatkową


Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności - podatek ustalany jest według stałych miesięcznych składek pomniejszonych o składkę zdrowotną. Nie wymaga się w tym przypadku prowadzenia KPiR. Wysokość stawki podatku w przypadku karty podatkowej zależy od:


• rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

• liczby zatrudnionych pracowników,

• liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Komentarze

Bądź pierwszym który skomentuje...

Zostaw komentarz
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
* Wymagane pola